ร่วมกิจกรรมถวายพระพร ณ อำเภอองครักษ์

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์นำทีมโดย นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 83 พรรษา  12 สิงหา มหาราชินี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ เทศบาลอำเภอองครักษ์

Loading