ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ กำหนดจัดโครงการวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ (วันพ่อแห่งชาติ) วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading