ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นำทีมโดย นางศิริเพ็ญ แก้วขวัญ ผู้ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าศึกษาดูงานโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วันที่ 21 สิงหาคม 2557

Loading