อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ๑ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Loading