แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ครูผู้สอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายทรงเกียรติ หาญสุโพธิ์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

Loading