โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2557

ณ กองร้อยลาดตระเวณระยะไกลที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี

Loading