โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ดำเนินการจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading