โครงการฝึกอบรมงานจักรสานสำหรับผู้สูงวัย

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์จัดโครงการฝึกอบรมงานจักรสานสำหรับผู้สูงวัย ภายใต้โครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท. สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2558

Loading