โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การทำพวงมาลัยผ้าขะม้า

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 นายปริญญา ญาณโภชน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์มอบหมายให้นายวรพล ติวเฮือง รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การทำพวงมาลัยผ้าขะม้า ให้กับกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ อบต.บางอ้อ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Loading