โครงการสืบสานประเพณีไทย ฟังธรรม ทำบุญ

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีไทย ฟังธรรม ทำบุญ

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2558

ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Loading