โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาธรรมาภิบาล

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาธรรมาภิบาล วันที่ 18 กรกฎาคม 2558

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาธรรมาภิบาล วันที่ 19 กรกฎาคม 2558

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์นำทีมโดยนายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงปรับทัศนคติ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยรรรม สถานศึกษาธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2558 ณ สระมะนาวรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Loading