โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาธรรมาภิบาล

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ ไร่หุบพญาแคมป์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

Loading