ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาศแจ้งบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ทุกคน เข้าร่วมโครงการกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์โครงการกีฬาสี 63

Loading