ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษเรียนรู้กับเจ้าของภาษา English Camp ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์English Camp 62

Loading